NEPTUS AS PERSONVERNERKLÆRING Mai 2018

Denne personvernerklæringen gjelder for Neptus AS og forklarer hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvernet. Erklæringen er utarbeidet etter Datatilsynets veiledning for personvernerklæring.

Behandlingsansvarlig
Neptus AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (Personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (Personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Formål
Neptus AS ønsker å behandle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Det kan også være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med personen eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse.
Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

Rettslig grunnlag
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, stilling, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Hvilke personopplysninger behandles?
For å tilpasse tjenester best mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Sensitiv informasjon samles ikke inn.

Kilde for opplysninger
Kontakt med oss kan skje på telefon, e-post, via sosiale medier eller andre nettbaserte tjenester Ved registrering på vår nettside, vil du måtte oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, firmatilhørighet, stilling, e-postadresse og mobilnummer. Vi kan også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til. Ved bruk av våre tjenester, kan vi registre informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi kan da samle blant annet informasjon om:

Enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

Vi kan også registrere informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene våre samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.
Din geografiske posisjon er sporbar når du bruker våre tjenester, eller handler i våre butikker gjennom data fra kjøp du gjør.

Frivillighet
Det er frivillig for deg om du vil levere fra deg opplysninger som vi ber om i registrering på våre nettsider eller ved registrering som kunde. Det er imidlertid noen basisopplysninger vi er nødt til å ha for å kunne yte de tjenestene vårt firma og våre samarbeidspartnere tilbyr.
Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på firmapost@unisupply.no
Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene ihht personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.
Vi kan motta opplysninger om deg fra tredjeparter f.eks. leverandører, betalingstjenester, søkemotortjenester og kredittopplysningsbyråer. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Ved gjennomgang av din adferd og kjøp kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, i Norge Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

Bruk av informasjon
Vi bruker personopplysninger til følgende formål:
Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og om relevant, for å kunne betale for tjenester. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.
Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier.

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

Personopplysninger kan brukes til å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.
Det kan utarbeides statistikk og kartlegge markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov
Personopplysninger kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning
Sikring og sletting av persondata

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.
Du kan når som helst kreve at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse.

Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til firmapost@unisupply.no

Kontaktinformasjon
Neptus AS Vekstveien 1 3474 Åros
Daglig leder: Jarle Hansen
E-post: jarle@unisupply.no
Telefon: +47 6675 9950

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på firmapost@unisupply.no

Rev.29.05.2018