Det perfekta frostskyddet

Den strømløse sikkerhets / tappeventilen tømmer varmtvannsberederen automatisk ved fare for frost. Dermed  kan ikke systemet fryse.

Funksjoner:

  • Vannet tappes midlertidig under positivt trykk gjennom et utløp
  • Ved fare for frost åpner FrostControl automatisk og tapper vannet til utsiden av bilen via en avtappningsventil.
  • Ventilen kan også åpnes manuelt

 

Passer for: Elektriske varmere, varmtvannsberedere B10 / B14, vannvarmere for båter B 10 / B14

 

Monteringsanvisning, 3. FrostControl